திங்கள், 23 ஜனவரி, 2012

சாத்தியமில்லாத ஒன்று

பொய் இல்லாத அரசியல்வாதி
உண்மை பேசும் வக்கீல்
கோபமில்ல ஆண்கள்
கண்ணீரில்லாத பெண்கள்
ஒப்பனை இல்லா யுவதி
சிரிப்பில்லா குழந்தை ....

இதெல்லாமும் சாத்தியமாகலாம்
ஒருநாள்
சாத்தியமே இல்லாத ஒன்று உண்டென்றால்
அது நீயில்லாத நான் ......