திங்கள், 30 ஆகஸ்ட், 2010

...அப்பா


எத்தனையோ தலையணைகள்
மாற்றி விட்டேன் ....
எதுவும் தரவில்லை
உன் கையில் படுத்து
உறங்கிய போது கிடைத்த நிம்மதியை ........

வெள்ளி, 27 ஆகஸ்ட், 2010

எண்ண அலைகள்


இருவரும் அருகினில் இருக்கிறோம்
வெவ்வேறு எண்ண அலைகளின்
பின்னே பயணித்தபடி ......
பிரிந்ததும் பயணிக்கின்றன
நம் எண்ண அலைகள்
பிரிந்தவரின் பின்னே.........

எண்ண அலைகள்

இருவரும் அருகினில் இருக்கிறோம்
வெவ்வேறு எண்ண அலைகளின்
பின்னே பயணித்தபடி ......
பிரிந்ததும் பயணிக்கின்றன
நம் எண்ண அலைகள்
பிரிந்தவரின் பின்னே.........

திங்கள், 23 ஆகஸ்ட், 2010

நம்பிக்கைஇருள் சூழ்ந்த குழியின் உள்ளிருந்து
அண்ணாந்து தேடுகிறேன்
இழையாய் வருகிறது
நம்பிக்கை என்னும் ஒளி
கயிறாக இல்லையென
கலங்கி நிற்காமல்
இழை பற்றி ஏறுகிறேன்
என்றேனும் ஒருநாள்
ஒளி பிறக்குமென .....

செவ்வாய், 17 ஆகஸ்ட், 2010

என் பயணம்


என் பலவீனங்கள்
எல்லாம் உனக்கு பலம் ...
என் குற்றங்கள்
எல்லாம் உனக்கு சாதகம்....
என் வீழ்ச்சிகள் எல்லாம்
உன் உயர்வு ....
எப்போதும் என்னையே
உற்று நோக்கும் உன் பார்வையால்
எனக்கு சங்கடங்கள் ஏதுமில்லை...
பலவீனங்களும் குற்றங்களும்
வீழ்சிகளும் இல்லாமல்
என்னை பயணப்பட
வைக்கிறது உனது பார்வை .....