வியாழன், 31 ஜனவரி, 2019

கொலுசொலி

அப்பாவை எழுப்ப சென்ற
படுக்கையறை மூலையில் ஒரு முத்து
தம்பியை படிக்க சொல்லி மிரட்டிய
அறையின் கோடியில்  ஒருமுத்து
சமையலறையின் பரபரப்பில்
அம்மியின் பின் ஒளிந்த
ஒரு முத்து
வேலைக்காரியின் பின் அலைந்த
பொழுதினில் விழுந்த ஒரு முத்தென
வீடெங்கும் ஒளிந்து  கிடக்கும்
அம்மாவின் கொலுசு முத்துக்கள்
அவளில்லா இப்பொழுதிலும்
இசைத்து கொண்டிருக்கிறது
அவளின் இருப்பை .....