வெள்ளி, 18 நவம்பர், 2011

நாட்குறிப்பு

என் நாட்குறிப்பினில்
எழுதப்படாத வெற்று தாள்கள்
உள்ள பக்கங்கள் எல்லாம் நான்
உன்னை சந்திக்காத நாட்கள்....

3 கருத்துகள்: