வியாழன், 25 பிப்ரவரி, 2010

தாய்மை

தோளில் புத்தகபை
கையில் உணவு பை
கருவில் சுமந்தது போதாதென்று
தோளிலும் சுமக்கும்
தாய்மை...........................

2 கருத்துகள்: