வெள்ளி, 26 பிப்ரவரி, 2010

வலி

அடிக்காமல் வலிக்க
வைக்க முடியுமா?
முடிகின்றதே உனது
மௌனத்தால் ..............
..

1 கருத்து: