வெள்ளி, 26 பிப்ரவரி, 2010

அன்பு

அன்பின் அளவை
அளக்க முடியுமா
என்றனர் என்னிடம்
நான் உன் எடையை
சொன்னேன்......

1 கருத்து: