புதன், 29 டிசம்பர், 2010

சுதந்திரத்தின் விலை

எப்போதும் அண்ணனின்
வீட்டினுள் சிறைகைதி போல்
இருந்த அம்மாவுக்கு
சுதந்திரம் கிடைத்தது
அம்மாவின் சொத்துக்கள்
அண்ணனின் பெயரில்
மாறிய ஒரு மாலை பொழுதினில் ......

6 கருத்துகள்: