புதன், 14 ஏப்ரல், 2010

முரண்பாடுகள்

முரணான அறிவுரைகள் புகுந்த வீட்டை நேசி
கணவன் சொல் கேள்
பிறந்த வீடு பெருமை பேசாதே
என்று மகளுக்கும் ...
மாமியார் வீட்டுக்கு
அடிக்கடி போகாதே
மனைவி கைபாவையாக ஆகாதே
பிறந்த வீட்டை மறக்காதே
என்று மகனுக்கும் ........

1 கருத்து: