புதன், 14 ஏப்ரல், 2010

பூக்கள்

ஒரே இடத்தில்
ஆயிரம் பூக்கள் பார்த்தேன்
பள்ளி முடிந்ததும் வாசலில் .....

2 கருத்துகள்: